Koksopleidingen Noord-Holland Koksopleiding
Patisserie opleiding - workshop - cursussen
Wijncursus
Kaascursus

Centraal register kort beroepsonderwijs

Na een intensieve audit is Culinair Centrum Beverwijk opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Deze registratie geldt alleen voor onderwijsinstellingen die aantoonbaar kwaliteit leveren.
De audit, uitgevoerd door CPION, is specifiek gericht op de kwaliteitscode voor het beroepsonderwijs.

Dit houdt in dat op de volgende punten wordt gecheckt of de organisatie voldoet aan het:

  • Zorgvuldigheidsbeginsel
  • Rechtszekerheidsbeginsel
  • Kenbaarheidbeginsel
  • Redelijkheidbeginsel
  • Betrouwbaarheidsbeginsel.

Aan de hand van de procedurebeschrijvingen en het werkproces werd in de audit nagegaan of ons Culinair Centrum op de te onderzoeken punten voldeed. En dat was het geval: op alle van de uit 59 vragen bestaande checklijst werd een voldoende gescoord!
Onderwijsinstellingen met een CRKBO-registratie hoeven geen btw te heffen over hun opleidingen.

Bijkomend voordeel is dat, door de audit en de kwaliteitscode, ons centrum weer een ijkpunt heeft voor het kwaliteitsbeleid.
Wellicht voor u een extra reden om voor onze opleidingen te kiezen.

Meer info over het CRKBO >>>

iTkitchen . Links . Contact