Koksopleidingen Noord-Holland Koksopleiding
Patisserie opleiding - workshop - cursussen
Wijncursus
Kaascursus
Vakopleiding Kok niveau 2

Vak-opleiding Kok (niveau 2)
De vak-opleiding Kok van Culinair Centrum Beverwijk is bedoeld voor mensen die (nog) niet werkzaam zijn als kok in een erkend leerbedrijf en die een diploma willen halen. De opleiding sluit aan op de praktijk en biedt de mogelijkheid om het certificaat Kok op niveau 2 te behalen.

Zo werkt leren bij Culinair Centrum Beverwijk
Studenten volgen gedurende één jaar één dag per week lessen die worden verzorgd door het CCB. Daarnaast zoeken wij samen met u naar mogelijkheden om de nodige praktijkervaring op te doen. Dit is afhankelijk van uw situatie.

Beroepsgericht opleiden: de opleiding sluit aan bij de praktijk
Bij het CCB zijn niet alleen kennis en vaardigheden belangrijk, maar ook houding, gedrag en inzicht. CCB leidt studenten daarom op volgens het onderwijsmodel competentie- en beroepsgericht werken. Studenten kunnen zelf hun tempo bepalen binnen het lesprogramma. Onderdelen die ze al goed beheersen, kunnen ze sneller doorlopen. Aan onderwerpen waar wat meer tijd voor nodig is, kunnen zij meer aandacht besteden.

Leren in de praktijk
Aan het begin van de opleiding bekijkt de student samen met zijn mentor wat hij tijdens de opleiding gaat leren. Daarbij wordt rekening gehouden met wat de student al kan en weet. CCB bekijkt steeds hoe zij de student kunnen helpen om zijn kennis, vaardigheden en inzichten te verbeteren en te vergroten. Eén en ander wordt vastgelegd in het portfolio dat de student gedurende de opleiding opbouwt. Om de opleiding tot kok volledig te laten aansluiten bij de eisen uit het kwalificatiedossier heeft CCB gekozen voor de methode van Tendens, bronnenboek kok deel 1 en 2.

Inhoud van de opleiding
De lessen zijn elke week op een vaste lesdag (dinsdag, woensdag of donderdag) in Culinair Centrum Beverwijk. Iedere lesdag start met theorie over een bepaald onderwerp, zoals bijvoorbeeld voedings- en menuleer, hygiëne, warenkennis, bereidingstechnieken, inkoop- en voorraadbeheer.

Daarna volgt het praktijkgedeelte, inclusief de avond, dat altijd een relatie heeft met de behandelde theorie en de beroepspraktijkvorming. In dit onderwijsprogramma gaat de student aan de slag met het oefenen van technieken, uitproberen van receptuur en het bespreken en maken van menu’s voor gasten.

Naast de programmaonderdelen, die direct gerelateerd zijn aan de beroepspraktijk vormen de vakken als Nederlands (2F), rekenen (2F), Engels, loopbaan en burgerschap een vast onderdeel van het lesprogramma.

Instroommomenten
Neem hiervoor contact op met de administratie.

Doorstroommogelijkheden
Na deze opleiding is het mogelijk om door te stromen naar de vak-opleiding Zelfstandig werkend kok (niveau 3).

Maar er is meer:
Studenten aan de de Koksopleiding krijgen vaak korting op de diverse activiteiten van het CCB en zijn welkom bij de Culinaire uitstapjes door CCB en/of SVO georganiseerd.

Kosten
Opleiding                                    €   3295.00  *)
Bijdrage externe lessen              €     235.00  *)
Boeken en digicode                    €     330.00

Verder heb je nog kleding ( plm € 150.00) en messen (plm € 125.00) nodig.

*) vrij gesteld van btw, de overige kosten zijn inclusief btw.

Belasting:
De studie kosten zijn mogelijk aftrekbaar van de inkomstenbelasting. zie www.belastingdienst.nl

Vakantie Rooster cursusjaar 2016- 2017

Herfstvakantie        17-10-2016 - 23-10-2016
Kerstvakantie          23-12-2016 - 08-01-2017
Voorjaarsvakantie   24-02-2017 - 04-03-2017
Paasvakantie          14-04-2017 - 22-04-2017
Pinkstervakantie      02-06-2017 - 09-06-2017
Zomervakantie        11-07-2017 - 26-08-2017

Vakantie Rooster cursusjaar 2017- 2018

Herfstvakantie         23 okt 2018 t/m 27 okt 2018
Kerstvakantie          23 dec 2017 t/m 7 jan 2018
Voorjaarsvakantie   24 feb 2018 t/m 4 mrt 2018
Paasvakantie            2 april 2018 t/m 7 april 2018
Pinkstervakantie     21 mei 2018 t/m 26 mei 2018
Zomervakantie        14 jul 2018 t/m 26 aug 2018

Let op!

Er is gewoon les tijdens de meivakantie  28-04-2018 - 06-05-2018
en tijdens Hemelvaartsdag op 10-05-2018

Wijzigingen voorbehouden.


iTkitchen . Links . Contact