Koksopleidingen Noord-Holland Koksopleiding
Patisserie opleiding - workshop - cursussen
Wijncursus
Kaascursus
Vak-opleiding Zelfstandig Werkend Kok Niveau

Vak-opleiding Zelfstandig werkend kok (niveau 3)
De opleiding Zelfstandig werkend kok van Culinair Centrum Beverwijk is bedoeld voor mensen die (nog) niet werken als kok in een erkend leerbedrijf en het vak van zelfstandig werkend kok willen leren. De opleiding sluit aan op de praktijk en biedt de mogelijkheid om het certificaat Zelfstandig Werkend Kok op niveau 3 te behalen.

Toelatingseisen
U bent in het bezit van het diploma Kok niveau 2 of vergelijkbare EVC's.

Studiedruk
Studenten volgen gedurende één jaar één (vaste) dag per week lessen die worden verzorgd door het CCB. Ook zoeken wij samen met u naar mogelijkheden om de nodige praktijkervaring op te doen. Dit is afhankelijk van uw situatie. Daarnaast besteden de studenten gemiddeld 4 - 6 uur per week aan zelfstudie.

Beroepsgericht opleiden: de opleiding sluit aan bij de praktijk
Bij het CCB zijn niet alleen kennis en vaardigheden belangrijk, maar ook houding, gedrag en inzicht. CCB leidt studenten daarom op volgens het onderwijsmodel competentie- en beroepsgericht werken. Studenten kunnen zelf hun tempo bepalen binnen het lesprogramma. Onderdelen die ze al goed beheersen, kunnen ze sneller doorlopen. Aan onderwerpen waar wat meer tijd voor nodig is, kunnen zij meer aandacht besteden.

Leren in de praktijk
Aan het begin van de opleiding bekijkt de student samen met zijn mentor wat hij tijdens de opleiding gaat leren. Daarbij wordt rekening gehouden met wat de student al kan en weet. CCB bekijkt steeds hoe zij de student kunnen helpen om zijn kennis, vaardigheden en inzichten te verbeteren en te vergroten. Eén en ander wordt vastgelegd in het portfolio dat de student gedurende de opleiding opbouwt. Om de opleiding tot zelfstandig werkend kok volledig te laten aansluiten bij de eisen uit het kwalificatiedossier heeft CCB gekozen voor de methode van Tendens, bronnenboek zelfstandig werkend kok deel 3 en 4.

Inhoud van de opleiding
De lessen zijn elke week op een vaste lesdag (dinsdag, woensdag of donderdag) in Culinair Centrum Beverwijk. Iedere lesdag start met theorie over een bepaald onderwerp, zoals bijvoorbeeld moderne voedingsleer, presentatietechnieken, moleculaire gastronomie, wijn- en spijskennis, menu-engineering, begeleiden en aansturen van een team.

Daarna volgt het praktijkgedeelte, inclusief de avond, dat altijd een relatie heeft met de behandelde theorie en de beroepspraktijkvorming. In dit onderwijsprogramma gaat de student aan de slag met de mise en place voor het avond diner en vervult hij onder andere de rol van chef de partie.

Naast de programmaonderdelen, die direct gerelateerd zijn aan de beroepspraktijk vormen de vakken als Nederlands (2F), rekenen (2F), Engels, loopbaan en burgerschap een vast onderdeel van het lesprogramma.

Instroommomenten
Aan het begin van het schooljaar

Doorstroommogelijkheden
Na deze opleiding is het mogelijk om door te stromen naar de opleiding Gespecialiseerd kok (niveau 4).

Maar er is meer:
Studenten aan de de Koksopleiding krijgen vaak korting op de diverse activiteiten van het CCB..

Kosten
Opleiding                                    €   3395.00  *)
Bijdrage externe lessen              €     570.00  *)
Boeken                                       €     159.50
Digicode                                     €     139.50

*) vrij gesteld van btw, de overige kosten zijn inclusief btw.

Belasting:
De studie kosten zijn mogelijk aftrekbaar van de inkomstenbelasting. zie www.belastingdienst.nl

Vakantie Rooster cursusjaar 2017- 2018

Herfstvakantie         23 okt 2018 t/m 27 okt 2018
Kerstvakantie          23 dec 2017 t/m 7 jan 2018
Voorjaarsvakantie   24 feb 2018 t/m 4 mrt 2018
Paasvakantie            2 april 2018 t/m 7 april 2018
Pinkstervakantie     21 mei 2018 t/m 26 mei 2018
Zomervakantie        14 jul 2018 t/m 26 aug 2018

Let op!

Er is gewoon les tijdens de meivakantie  28-04-2018 - 06-05-2018
en tijdens Hemelvaartsdag op 10-05-2018

Wijzigingen voorbehouden.

 


iTkitchen . Links . Contact