Koksopleidingen Noord-Holland Koksopleiding
Patisserie opleiding - workshop - cursussen
Wijncursus
Kaascursus
Vak-opleiding Gespecialiseerd Kok Niveau 4

Vak-opleiding Gespecialiseerd kok (niveau 4)
De vak-opleiding gespecialiseerd kok van Culinair Centrum Beverwijk  bedoeld voor mensen die het vak van gespecialiseerd kok willen leren. De opleiding leidt op voor functies als chefkok, horeca-patissier of demonstrateur. De opleiding sluit naadloos aan op de praktijk en biedt de mogelijkheid om het certificaat op niveau 4 te behalen. De opleiding is een uitstekend vervolg op de opleiding Zelfstandig werkend kok.

Zo werkt leren bij Culinair Centrum Beverwijk
Studenten volgen gedurende één tot twee jaar het programma dat verzorgd wordt door het CCB.
Daarnaast zoeken wij samen met u naar mogelijkheden om de nodige praktijkervaring op te doen. Dit is afhankelijk van uw situatie.

Beroepsgericht opleiden: de opleiding sluit aan bij de praktijk
Bij CCB zijn niet alleen kennis en vaardigheden belangrijk, maar ook houding, gedrag en inzicht. CCB leidt studenten daarom op volgens het onderwijsmodel competentie- en beroepsgericht werken. Studenten kunnen zelf hun tempo bepalen binnen het lesprogramma. Onderdelen die ze al goed beheersen, kunnen ze sneller doorlopen. Aan onderwerpen waar wat meer tijd voor nodig is, kunnen zij meer aandacht besteden.

Leren in de praktijk
Aan het begin van de opleiding bekijkt de student samen met zijn mentor wat hij tijdens de opleiding gaat leren. Daarbij wordt rekening gehouden met wat de student al kan en weet. CCB bekijkt steeds hoe zij de student kunnen helpen om zijn kennis, vaardigheden en inzichten te verbeteren en te vergroten. Eén en ander wordt vastgelegd in het portfolio dat de student gedurende de opleiding opbouwt. Om de opleiding tot gespecialiseerd kok volledig te laten aansluiten bij de eisen uit het kwalificatiedossier heeft CCB gekozen voor de methode van Tendens en door inhoudsdeskundigen ontwikkeld lesmateriaal.

De inhoud van de opleiding
De lessen zijn elke week op een vaste lesdag en één keer in de vier weken op zaterdag in Culinair Centrum Beverwijk. Iedere lesdag start met theorie over een bepaald onderwerp, zoals bijvoorbeeld patisserie, wijn, kaas, gastronomie, smaak- en spijsbeleving.

Daarna volgt het praktijkgedeelte, inclusief de avond, dat altijd een relatie heeft met de behandelde theorie en de beroepspraktijkvorming. In dit onderwijsprogramma fungeert de student als chef voor de studenten op niveau 2 en 3 en ontwikkelt en bereidt hij nieuwe receptuur.

Naast de programmaonderdelen, die direct gerelateerd zijn aan de beroepspraktijk vormen de vakken als Nederlands (3F), rekenen (3F), Engels, examinatorentraining, loopbaan en burgerschap een vast onderdeel van het lesprogramma.

Instroommomenten
Neem hiervoor contact op de administratie.

Maar er is meer:
Studenten aan de de Koksopleiding krijgen vaak korting op de diverse activiteiten van het CCB en zijn welkom bij de Culinaire uitstapjes door CCB en/of SVO georganiseerd.

Kosten
Opleiding (1e schooljaar)           €   3295.00  *)
Bijdrage externe lessen              €     570.00  *)
Digicode                                     €     139.50
Leermiddelen patisserie             €       52.50

*) vrij gesteld van btw, de overige kosten zijn inclusief btw.

Belasting:
De studie kosten zijn mogelijk aftrekbaar van de inkomstenbelasting. zie www.belastingdienst.nl

Vakantie Rooster cursusjaar 2016- 2017

Herfstvakantie        17-10-2016 - 23-10-2016
Kerstvakantie          23-12-2016 - 08-01-2017
Voorjaarsvakantie   24-02-2017 - 04-03-2017
Paasvakantie          14-04-2017 - 22-04-2017
Pinkstervakantie      02-06-2017 - 09-06-2017
Zomervakantie        11-07-2017 - 26-08-2017

Vakantie Rooster cursusjaar 2017- 2018

Herfstvakantie         23 okt 2018 t/m 27 okt 2018
Kerstvakantie          23 dec 2017 t/m 7 jan 2018
Voorjaarsvakantie   24 feb 2018 t/m 4 mrt 2018
Paasvakantie            2 april 2018 t/m 7 april 2018
Pinkstervakantie     21 mei 2018 t/m 26 mei 2018
Zomervakantie        14 jul 2018 t/m 26 aug 2018

Let op!

Er is gewoon les tijdens de meivakantie  28-04-2018 - 06-05-2018
en tijdens Hemelvaartsdag op 10-05-2018

Wijzigingen voorbehouden.


iTkitchen . Links . Contact